Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết, sau hơn 2 tháng khoan thăm dò, PVEP đã tiến hành thử vỉa giếng khoan 106/10-HRN-1X tại cấu tạo Hàm Rồng Nam, lô 102/10 - 106/10 thuộc vùng biển Hải Phòng đã phát hiện mỏ dầu khí mới.

Theo lãnh đạo PVEP,  tại giàn Trident 16 - do nhà thầu Shelf Drilling vận hành, đoàn công tác của PVEP đã nghe báo cáo về hoạt động điều hành khoan của bộ phận chuyên môn, kiểm tra các thông số dòng của giếng khoan và chỉ đạo việc triển khai các hạng mục công việc tiếp theo tại dự án. Theo đó, hoạt động mở vỉa đã cho kết quả ban đầu rất khả quan với lưu lượng khí và condensate được đánh giá đầy triển vọng cho khai thác thương mại.

Ông Đỗ Văn Khạnh - Tổng giám đốc PVEP - đã đánh giá cao công tác tổ chức và điều hành giếng khoan của các bộ phận liên quan, đồng thời khẳng định phát hiện này sẽ đóng góp quan trọng gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí của PVEP trong thời gian tới.

Theo ông Khanh, tại khu vực phía Bắc, nơi tiềm năng dầu khí còn khá hạn chế, mỏ Hàm Rồng Nam cùng các mỏ PVEP đã phát hiện gần đây như Hàm Rồng, Thái Bình, Hoàng Long, Bạch Long khi được đưa vào khai thác hứa hẹn sẽ tạo nên cụm công nghiệp dầu khí có quy mô đáng kể tại khu vực duyên hải miền Bắc Việt Nam. Thành công của công tác tìm kiếm thăm dò hứa hẹn PVEP sẽ tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ trong năm 2014, cho thấy hiệu quả trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, cũng như năng lực tự điều hành các dự án thăm dò của PVEP.

Nguồn: Báo Công Thương online