Trong khi các ngành công nghiệp chính của Australia được điều chỉnh để hưởng lợi từ các Hiệp định Thương mại tự do với Nhật Bản mới được công bố gần đây, thì XK cá ngừ của Cảng Lincoln lại không nằm trong số này.

Hiệp hội ngành cá ngừ vây xanh phương nam Australia cho biết kết quả đàm phán FTA với Nhật Bản không được tốt đối với thương mại cá ngừ, và Nhật Bản muốn bảo vệ thị trường cá ngừ trong nước.

Mức thuế 3,5% hiện tại sẽ được xóa bỏ trong 10 năm tới. Nhật Bản đang có ưu thế trong cuộc đàm phán này và nước này muốn kéo dài thời gian để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Các loài thủy sản khác sẽ được xóa bỏ mức thuế hiện tại trong 7 năm tới. Mặc dù chính phủ Australia đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi được tình hình này.

Nguồn: Vasep