Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 (60Kg/bao)
tấn
$2.286
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cafein (Chủng loại Robusta loại R2, hàng được đóng trong cont 20, 1 cont.)

tấn
$1.814
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1 Cleaned) - (60kg/bao)

tấn
$1.986,67
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB
Cà phê TPXK ROBUSTA loại 1 sàng 18 đánh bóng
kg
$2,22
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)        
DAF
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.000

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - hàng thổi 01 container

tấn
$2.039

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, Sàng 18 Wet Polished
tấn
$1.930
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 2, Sàng 13
tấn
$1.895
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.334
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê hạt Robusta Việt Nam loại 2, hàng đóng bằng bao big bag 1000 kg/bao. TC: 40 bao/2 cont 20ft

tấn
$1.920
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in, chủng loại robusta loai 1 (hang bao, 02 container)

tấn
$2.085
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
 
Nguồn: Vinanet/Hải quan