Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh TP
kg
$3,05
Cảng Hải An                       
CFR

Chè đen OP110   ( HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM)

kg
$2,02

GREEN PORT (HP)                   

FOB

Chè đen khô OP, đóng bao đồng nhất 40kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2kg/bao, Sản xuất tại Việt Nam

kg
$2,40
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF

Chè xanh khô loại F , hàng Việt Nam sản xuất, hàng được đóng trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50,3Kg/bao

kg
$0,91
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF
Chè đen BP (59KG/BAO)
kg
$1,87
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè xanh BPS (hàng mới 100%, sản xuất tại việt nam)
kg
$1,24

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
Chè đen OP1 (30KG/BAO)
kg
$2,52
Cảng Đình Vũ - HP                 
CIF
Chè xanh PS 8712
kg
$1,00
Cảng Đình Vũ - HP                 
C&F
Chè xanh BT
kg
$2,75
Cảng ICD Phước Long 3              
CFR
Chè đen OP-FB110, HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM
kg
$2,39

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen OP (B) xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất trong 120 bao PP/PE. 26 kg/bao

kg
$1,78

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen ORT (B) xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất trong 535 bao PP/PE. 40kg/bao và được đóng trong 01 cont 40' HC

kg
$1,37

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Chè đen Việt Nam loại OP, hàng mới 100%
kg
$2,61
Tân cảng Hải Phòng                
CFR

Nguồn: Vinanet/Hải quan