Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,37
14,42
14,25
14,31
14,39
14,26
14,35
14,10
14,13
14,32
14,60
14,62
14,39
14,43
14,62
15,22
15,22
14,99
15,05
15,22
16,19
16,19
15,99
16,04
16,21
16,20
16,21
16,04
16,09
16,24
16,12
16,12
15,99
16,03
16,13
16,20
16,20
16,10
16,14
16,19
16,59
16,59
16,50
16,52
16,57
16,33
16,33
16,30
16,31
16,33
16,15
16,15
16,15
16,15
16,16
-
16,22
16,22
16,22
16,23
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts