Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
337,80 *
338,20
-
-
-
334,50 *
335,10
-
-
-
338,40 *
338,40
-
-
-
340,00 *
343,30
-
-
-
329,00 *
345,50
-
-
-
327,00 *
345,50
-
-
-
-
344,90
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet