Mặt hàng

 Giá (đ/kg)

Đồng Nai

 

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

55.000

Gà ta làm sẵn (gà mái)

120.000

Lợn hơi

54.000

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta còn sống

120.000

Lợn hơi

50.000

TPHCM

 

Lợn thịt loại ngon

62.000(-1.000)

Lợn thịt loại thường

59.000

Thịt lợn nạc

72.000(-5.000)

Thịt lợn mông

67.000(-2.000)

Sườn non

115.000(+3.000)

Thịt lợn cốt lết

74.000(+1.000)

Giò trước

73.000(-2.000)

Đùi gà nhập khẩu

55.000

Cánh gà nhập khẩu

72.000

Gà tam hoàng nguyên con

60.000

Gà công nghiệp nguyên con

40.000

Vịt nguyên con

63.000

Lợn trại

54.500

Lợn mỡ

50.500

An Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000(+10.000)

Thịt bò thăn

250.000

Gà CN làm sẵn

45.000

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

55.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

272.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

90.000

Lợn hơi

48.000

Nguồn/Vinanet/TTGC