Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
15.000
 
Thép xây dựng phi 6 Pomina
15.000
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
84.000
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
72.000
 
Thép xây dựng phi 6-8
Kg
17.500
Đồng Tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
88.000
 
Thép xây dựng phi 6-8
Kg
15.200 (+100)
Đồng Nai
Xi măng Hà Tiên PC30 (bao 50kg)
bao
82.000
 
Thép xây dựng phi 6-8 Liên doanh Nhật
Kg
17.000
 
Ống nhựa bình Minh phi 90x3,8mm
Mét
70.000
 
Ống nhựa bình minh phi 34x2mm
14.000
Nguồn: Vinanet, TTGC