Loại xi măng
Thị trường
Giá (đ/bao)
Xi măng Holcim PCB 40
Đồng Tháp
89.000
Xi măng PCB30
Tây Ninh
80.000
Xi măng PCB30
Hậu Giang
85.000
Xi măng Hà Tiên
An Giang
81.000
Xi măng Hà Tiên PC30
Đồng Nai
82.000
Xi măng PC40 Holcim
Trà Vinh
89.000
Xi măng PC 40 Hà Tiên
Trà Vinh
88.000
Ximăng PC40 Thăng Long
Trà Vinh
78.000
Xi măng PC40 Phúc Sơn
Trà Vinh
85.000
Xi măng trắng HP
Trà Vinh
210.000
Nguồn: Vinanet/thitrươnggiaca