Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT: Trong năm 2015, dự kiến sẽ giảm khoảng 104 nghìn ha diện tích gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, chủ yếu là ngô.

Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 7,68 triệu ha, năng suất bình quân 57,1 tạ/ha, sản lượng đạt 43,85 triệu tấn. Mở rộng diện tích ngô lên 1,23 triệu ha, tăng 53 ngàn ha so với năm 2014, năng suất bình quân 46 tạ/ha, sản lượng 5,66 triệu tấn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: Năm tới, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng lúa.

Trước mắt là tăng cường chuyển giao và ứng dụng các giống lúa có giá trị thương mại cao, xây dựng và phát triển chương trình thâm canh đồng bộ, ứng dụng quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) trên lúa.

Nguồn: baohaiquan.vn

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam