(VINANET) – Chủ tịch Liên đoàn cà phê Colombia cho biết sản lượng cà phê của Colombia có thể tăng lên tới 13 triệu bao loại 60 kg/bao trong năm 2015 do thời tiết thuận lợi và chương trình cải tổ cây trồng.

Liên đoàn cà phê dự báo sản lượng năm 2014 tại Colombia – nước sản xuất hàng đầu thế giới loại cà phê arabica sạch – trong khoảng từ 11,5 triệu đến 12 triệu bao.

Phát biểu bên lề diễn đàn của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chủ tịch liên đoàn Juan Esteban Orduz cho biết ông dự kiến tăng trưởng sản lượng ổn định.

Ông Orduz cho biết dự báo năm 2015 được đưa ra với thời tiết thuận lợi và được lợi của chương trình cải tiến cây trồng đang tiến hành.

Chương trình cải tiến cây trồng của Colombia được tăng cường trong những năm gần đây bởi sự phát triển của một loại cây cà phê, castillo kháng được bệnh nấm roya. Bệnh nấm này đã làm giảm sản lượng cà phê Trung Mỹ niên vụ 2013/14.

Ông Orduz đã ước tính rằng khoảng 65% cây cà phê của Colombia hiện nay kháng nấm roya.

Thời tiết bất lợi kết hợp với những nỗ lực của chương trình cải tổ nhà nước thực hiện ban đầu, đã đẩy sản lượng của Colombia xuống dưới mức trung bình từ năm 2009 – 2012.

Kể từ khi nước này khôi phục xu hướng dài hạn sản lượng từ 10 đến 12 triệu bao một năm. Chương trình cải tiến này được hy vọng đẩy mức sản lượng trung bình tăng lên đatk từ 12 đến 13 triệu bao.

Chương trình này đã tăng mật độ cây trung bình lên khoảng 4.900 cây/ hectare, từ mức 4.000 cây/ hectare trong năm 2006.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters