(VINANET) - Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu đen lớn nhất thế giới, với khối lượng bán chiếm khoảng một nửa tổng mậu dịch toàn cầu. Việt Nam cũng mua hạt tiêu từ Campuchia, Indonesia và Brazil để tái xuất khẩu. Khối lượng nhập khẩu năm 2014 dự kiến đạt 20.000 tấn. Dự trữ từ năm 2013 ước còn 5.000 tấn.

Hạt tiêu trắng chiếm gần 15% tổng xuất khẩu của Việt Nam.

Vụ thu hoạch bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 6.

Ba tỉnh miền Nam và 3 tỉnh khác ở Tây Nguyên sản xuất tổng cộng 97,8% tổng sản lượng cả nước.

Hoa Kỳ, Singapore và Ấn Độ là những khách hàng chính trong 4 tháng đầu năm 2014.

Dưới đây là bảng số liệu thống kê và dự báo về lúa gạo Việt Nam (Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Bộ, các thương gia).

Khối lượng xuất khẩu và sản lượng tính theo tấn, diện tích tính theo hécta

HẠT TIÊU ĐEN
2014
2013
2012
 Diện tích trồng
 63.300
62.000
58.900
 Sản lượng
125.000-130.000
 123.500
 112.700
 Xuất khẩu
145.000-150.000
 132.900
 117.000
 
 
2014
2013
XUẤT KHẨU
KHỐI LƯỢNG
TRỊ GIÁ
XUẤT KHẨU
KHỐI LƯỢNG
 Tháng 1- 5
95.500
 669 triệu USD
69.100

453 triệu USD

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters