(VINANET) - Ủy ban Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo mậu dịch gạo toàn cầu năm 2014 sẽ đạt khoảng 40 triệu tấn, tăng khoảng 5% so với 38 triệu tấn năm 2013 nhờ nhập khẩu tăng vào các nước Viễn Đông Á như Trung Quốc, Indonesia và Philippine, cũng như một số nước châu Phi.

Về nhập khẩu, IGC dự báo Trung Quốc sẽ tăng nhập thêm khoảng 3% lên 3,2 triệu tấn, Indonesia sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 1,4 triệu tấn, và Philippine sẽ tăng gấp 3 lên khoảng 2,1 triệu tấn. Dự báo các nước châu Phi cận Sahara cũng sẽ nhập khẩu tổng cộng 14,1 triệu tấn, gần như không thay đổi so với năm ngoái.

Về xuất khẩu, dự báo Ấn Độ sẽ giảm xuất 10% so với năm trước xuống 9,4 triệu tấn, còn Thái Lan sẽ tăng 36% lên khoảng 9 triệu tấn.

Bảng thống kê và dự báo về cung – cầu gạo thế giới (triệu tấn, quy xay)

 
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
+/- (So với năm trước)
Dự trữ đầu vụ
107
110
109
105
-3,7%
Sản lượng
467
472
476
478
+0,4%
Tổng cung
547
581
586
584
-0,4%
Tổng tiêu thụ
459
469
476
482
+1,2%
Dự trữ cuối vụ
107
110
109
105
-3,7%
Các nước XK lớn *
37
40
39
34
-12,6%
Mậu dịch (T1-12)
39
38
40
40
+1,2%

* Các nước XK lớn bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam

Nguồn: IGC

IGC dự báo mậu dịch gạo toàn cầu năm 2015 sẽ vượt 40 triệu tấn nhờ lượng mua tăng từ Trung Quốc, Indonesia, Philippine và châu Phi cận Sahara. Dự báo các nước xuất khẩu như Ấn Độ và Việt Nam sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với Thái Lan trong năm 2015, và dự báo Thái Lan sẽ giành lại vị thế nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới vào năm đó.

Bảng sản lượng gạo của một số quốc gia (triệu tấn, quy xay)

 
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
+/- (So với năm trước)
Các nước XK lớn
 
 
 
 
 
Ấn Độ
105,3
105,2
106,0
103,0
-2,8%
Việt Nam
27,0
27,4
27,8
28,0
+1,6%
Thái Lan
20,5
20,3
20,2
20,1
-0,3
Mỹ
5,9
6,3
6,1
7,3
+19,6
Pakistan
6,6
6,0
6,5
6,5
+0,0
Một số nước khác
 
 
 
 
 
Trung Quốc
140,7
143,0
142,5
145,2
+1,9%
Indonesia
36,4
36,8
37,5
37,8
+0,8%
Bangladesh
37,7
33,8
34,4
34,6
+0,6%
Philippine
10,7
11,4
11,8
12,0
+1,6%
Brazil
7,9
8,0
8,6
8,6
+0,1%
Thế giới
466,7
471,8
476,3
478,2
+0,4%
Nguồn: IGC

IGC ước tính mậu dịch gạo toàn cầu niên vụ 2013-14 sẽ đạt khoảng 476 triệu tấn, tăng khoảng 1% so với khoảng 472 triệu tấn năm 2013-14 bởi sản lượng cải thiện ở Nam Á, Nam Mỹ và châu Phi cận Sahara. Dự báo mậu dịch gạo thế giới năm 2014-15 sẽ tăng tiếp lên 478 triệu tấn nhờ sản lượng tăng ở Trung Quốc, Brazil và Mỹ. Tuy nhiên, sản lượng của Ấn Độ sẽ giảm 3% xuống khoảng 103 triệu tấn do mùa mưa (tháng 6-9/2014) đến muộn.

Dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu niên vụ 2013-14 sẽ tăng lên khoảng 476 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với khoảng 469 triệu tấn vụ 2012-13 do tiêu thụ tăng ở các nước châu Á trừ Ấn Độ và Trung Quốc. Dự báo tiêu thụ gạo thế giới năm 2014-15 sẽ tiếp tục tăng lên 482 triệu tấn bởi nhu cầu tăng ở châu Phi, Bắc và Trung Mỹ.

Dự báo tồn trữ gạo của những nước XK lớn (triệu tấn, quy xay)

IGC dự báo tồn trữ gạo thế giới cuối vụ 2013-14 sẽ giảm xuống khoảng 109 triệu tấn so với 110 triệu tấn niên vụ trước. Dự báo tồn trữ ở những nước xuất khẩu lớn sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 39,4 triệu tấn, giảm khoảng 1% so với 39,7 triệu tấn năm trước, bởi Thái Lan và Ấn Độ giải phóng được một lượng lớn gạo dự trữ.

Dự báo tồn trữ gạo thế giới vụ 2014-15 sẽ giảm xuống khoảng 105,4 triệu tấn vẫn do giảm tồn trữ ở Ấn Độ và Thái Lan. Tồn trữ cuối vụ của những nước xuaatsa khẩu gạo lớn dự báo sẽ giảm 13% xuống khoảng 34,5 triệu tấn.

T.Hải
Nguồn: Vinanet/IGC, Oryza