(VINANET) - Một quan chức Bộ Năng lượng Indonesia cho biết, chính phủ Indonesia đã đề xuất để tăng  trợ cấp nhiên liệu sinh học  vượt qua sự phản đổi cuối cùng từ quốc hội, việc tăng trợ cấp có thể có hiệu lực vào tháng tới.

Ông Dadan Kusdiana, giám đốc năng lượng sinh học và năng lượng tái tạo nói với Reuters, "trợ cấp nhiên liệu sinh học là 4.000 rupiah cho mỗi lít", lưu ý rằng chính phủ sẽ sử dụng kinh phí đã được phân bổ trợ cấp  cho dầu diesel.

"Tiêu thụ diesel sinh học góp 10% tổng số tiêu thụ diesel mục tiêu là 17,05 triệu kl."

Kusdiana cho biết, trợ cấp nhiên liệu sinh học mới sẽ được áp dụng sau khi chính phủ điều chỉnh lại quy định  về một hình thức định giá đối với dầu diesel. "Hy vọng rằng việc định giá mới (quy định) có thể được áp dụng trong tháng 3."

Chính phủ của Tổng thống Joko Widodo đang tìm cách để bảo vệ ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học non trẻ của Indonesia chống lại giá dầu thô thấp hơn và bất kỳ khả năng gia tăng trợ cấp này có thể thúc đẩy nhu cầu dầu cọ.

Đầu tuần này, một ủy ban  năng lượng có ảnh hưởng của quốc hội và Bộ Năng lượng và Khoáng sản nhất trí tăng cường trợ cấp nhiên liệu sinh học lên tới 4.000 rupiah cho mỗi lít từ 1.500 rupiah cho mỗi lít hiện nay, và điều này đã được hỗ trợ bởi Ủy ban ngân sách quốc gia.

Nguồn: Vinanet/Reuters