Sản xuất dầu thô của Indonesia có thể chỉ đạt mức trung bình 834.000 thùng/ngày, thấp hơn mức mục tiêu đã điều chỉnh từ 900.000 thùng/ngày xuống 840.000 thùng/ngày trong kế hoạch ngân sách sửa đổi năm 2013.
Người đứng đầu Cơ quan quản lý hoạt động ngành dầu khí SKK Migas trực thuộc Chính phủ Indonesia, ông Rudi Rubiandini, nguyên là Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản đã đưa ra nhận định trên.

Theo SKK Migas, hiện tại mức sản lượng trung bình mới đạt 831.700 thùng/ngày, và dự kiến với cố gắng gia tăng sản lượng trong nửa cuối năm còn lại thì dự kiến trong cả năm cũng sẽ chỉ đạt ​​trung bình 834.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, ông Rudi Rubiandini lạc quan rằng sản lượng dầu thô của Indonesia sẽ được cải thiện đáng kể sau khi hoạt động bảo tu kỹ thuật định kỳ và sửa chữa dàn khoan ở các lô ngoài khơi Tây Java hoàn thành, và sản xuất sẽ gia tăng như dự kiến tại các lô ngoài khơi Tây Madura.

Ngoài ra, sản xuất khí đốt của Indonesia đã vượt mục tiêu đề ra trong kế hoạch ngân sách sửa đổi năm 2013, khi đạt sản lượng trung bình 6.998 bbtud (Billion British Thermal Unit per Day) trong 6 tháng đầu năm nay./.
Vietnam+