Theo tạp chí Aquaculture Asia Pacific, Inđônêxia đã trở thành nước sản xuất tôm chân trắng lớn thứ 2 trên thế giới trong năm 2014.

Theo số liệu mà Shrimpnews International đưa ra, sản lượng tôm của nước này tăng 31% đạt 504.000 tấn, đứng thứ 2 chỉ sau Trung Quốc , nước sản xuất 955.000 tấn tôm trong năm 2014. Trong khi đó, sản lượng tôm chân trắng của Êcuađo tăng 19% từ 286.000 tấn lên 340.000 tấn.

Sản lượng tôm của Việt Nam cũng tăng từ 267.615 tấn lên 328.000 tấn. Đó là do sản lượng tôm sú giảm từ 292.884 tấn xuống 241.000 tấn. Sản lượng tôm sú của Inđônêxia giảm từ 178.783 tấn xuống 126.000 tấn.

Sản lượng tôm Thái Lan tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng của Hội chứng tôm chết sớm, giảm từ 250.000 tấn xuống 220.000 tấn trong năm 2014. Con số này thấp hơn Ấn Độ, nước vẫn ổn định với 300.000 tấn cũng như 45.000 tấn tôm sú.

Nhìn chung sản lượng tôm chân trắng thế giới tăng trong năm 2014 từ 2,7 triệu tấn lên 3,05 triệu tấn. Vì vậy, ngược lại, sản lượng tôm sú giảm từ 743.616 tấn xuống còn 634.800 tấn.

Nguồn: vietfish.org