Hiệp hội ngành công nghiệp da thuộc Italia (UNIC) đã đưa ra một tuyên bố chung với một số tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động thuộc da ở các bộ phận khác nhau của Italia, trong đó cảnh báo với Liên minh châu Âu rằng, nếu xu hướng này tiếp tục, tất cả nguyên liệu da sống của Liên minh châu Âu sẽ được xuất khẩu sang các thợ thuộc da bên ngoài 28 liên minh chính trị và kinh tế đến năm 2020.

Tuyên bố cho biết rằng, ngành công nghiệp da Italia mới đây đã gửi nhiều thư đến các thành viên của Nghị viện châu Âu, đại diện cho khu vực thuộc da trong nước, cũng như các ủy viên hội đồng châu Âu về thương mại, Karel De Gucht.

Trong các bức thư này chúng tôi đã  đề cập tới tình trạng thiếu nguyên vật liệu mà chúng tôi gặp phải cũng như việc tăng giá da sống do chế độ bảo hộ trên toàn cầu về nguyên liệu thô và tác động của các đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc và một số nơi khác tới thị trường da sống châu Âu.

UNIC và những khiếu nại tiếp theo cho biết rằng, thợ thuộc da Italia chiếm 65% lĩnh vực thuộc da châu Âu và 17% ngành công nghiệp toàn cầu.

Lefaso