Chính phủ liên bang Mêhicô đã đạt được thỏa thuận với các bang Sonora, Sinaloa và Nayarit, các bang sản xuất tôm lớn nhất của nước này, về việc hỗ trợ 10,6 triệu USD cho người nuôi tôm mua giống và khởi động vụ tôm mới thành công.

Reyes Eugenio Molina, chủ tịch Ủy ban Vệ sinh Nuôi trồng thủy sản của bang Sonora cho biết: “Ngoài những nguồn lợi này, bang Sonora sẽ được nhận 3,4 triệu USD từ Cục an toàn và chất lượng thực phẩm để tái thiết lại ngành nuôi trồng thủy sản sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi các vấn đề dịch bệnh đối với sản xuất trong khu vực”.

Tính đến năm 2014, Reyes cho biết bang Sorona dự kiến sẽ nuôi tôm trên 18,000 hecta trong khu vực.

Nguồn: Vietfish