Chiến dịch cá ngừ sinh thái đã đánh giá cao quyết định của Chính phủ Mexico tiếp tục những thúc đẩy các hoạt động khai thác cá ngừ bền vững, đồng thời đảm bảo với người tiêu dùng rằng không có con cá heo nào bị hại trong quá trình khai thác cá ngừ bằng việc dán nhãn “An toàn cá heo”.

Ngày 10/4 nước này đã đệ trình văn bản tuyên bố về bước tiến mới nhất trong vụ tranh chấp giữa Mexico với Mỹ về tính hợp pháp của việc sử dụng nhãn “An toàn cá heo” cho các sản phẩm cá ngừ tại thị trường Mỹ trong giai đoạn tuân thủ điều 21.5 của vụ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Chính sách hiện hành của Mỹ về nhãn sinh thái đối với cá ngừ đã trao quyền quản lý cho tổ chức Earth Island Institute (EII), một tổ chức mang danh là nhằm bảo tồn biển nhưng thực chất là hưởng lợi về mặt tài chính. Năm ngoái Mỹ đã có có nhóm sửa đổi luật hiện hành nhằm đưa ra các quy định về dán nhãn an toàn cá heo phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng. Thất bại của họ không chỉ lừa dối người tiêu dùng về tình trạng thực sự về sự an toàn đối với cá heo của các sản phẩm cá ngừ được dán nhãn, đồng thời cho phép các hoạt động khai thác tiếp tục gây hại cho cá heo và đời sống của các loài hải sản khác bên ngoài khu vực Đông Nhiệt Đới Thái Bình Dương (ETP).

Chiến dịch cá ngừ an toàn – sinh thái tin rằng luật pháp của Mỹ phải cho chấp nhận các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và an toàn sinh thái của Hiệp định về Bảo vệ cá heo quốc tế (AIDCP) của ETP nhằm đảm bảo không có sự đe dọa nào đối với cá heo và đưa ra cho người tiêu dùng một sự lựa chọn cùng với các thông tin cần thiết nhằm định hướng mua hàng.

Chiến dịch này cũng cho rằng WTO sẽ kết luận rằng Mỹ vẫn tiếp tục vi phạm các giao ước quốc tế của mình với Mexico. Trong khi chờ đợi, họ sẽ tiếp tục thực hiện việc bảo vệ cá heo, nguồn lợi cá ngừ và các loài hải sản khác khỏi các biện pháp khai thác gây hại và đảm bảo rằng người tiêu dùng Mỹ và các nhà hoạch định chính sách được đinh hướng về bản chất lừa đảo của nhãn “An toàn cá heo” hiện tại đối với các sản phẩm cá ngừ.

Nguồn: Vasep