Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả sơ bộ trong đợt rà soát hành chính lần thứ 8 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu vào Mỹ trong giai đoạn từ 1-2-2012 đến 31-1-2013.

Trong đợt xem xét hành chính trước, DOC công nhận tất cả các công ty xuất khẩu tôm của Thái Lan và Việt Nam và 2 trong 3 công ty của Ấn Độ tham gia đợt xem xét hành chính lần thứ 7 đều không bán phá giá tôm và quyết định mức thuế chống phá giá = 0% cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần thứ 8 này, DOC lại xác định tất cả các công ty Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đã xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị hợp lý, tức là đã bán phá giá tại thị trường này.

Do đó, các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam đang có nguy cơ phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao nhất đến nay. Trong đó CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) chịu mức thuế 4,98%, CP Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) 9,75% và các công ty bị đơn khác 6,37%.

Ngoài ra, các công ty xuất khẩu tôm từ Thái Lan chịu mực thuế 1,1% và Falcon Marine của Ấn Độ nhận mức thuế sơ bộ là 3,01%. Theo đó, nếu DOC áp mức thuế này trong quyết định cuối cùng thì đây sẽ là thuế chống bán phá giá cao nhất đối với Falcon kể từ đợt rà soát hành chính đầu tiên.

DOC cũng công bố kết quả sơ bộ đối với tôm nhập khẩu từ Trung Quốc với thuế suất chung cả nước là 112,81% (trong đó có Hilltop International và Zhanjiang Newpro Foods Co., Ltd.).

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, DOC sẽ xem xét báo cáo tóm tắt pháp lý về kết quả sơ bộ đã công bố. Kết quả cuối cùng có thể được kháng cáo lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ.

Kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính lần thứ 8
Doanh nghiệp xuất khẩu
Mức thuế sơ bộ (%)
Trung Quốc

Thuế suất chung cả nước (trong đó có Hilltop International và Zhanjiang Newpro Foods Co., Ltd.)

112,81
Ấn Độ
Devi Fisheries Limited
1,97 %

Falcon Marine Exports Limited / K.R. Enterprises

3,01 %
Các công ty bị đơn khác
2,49 %
Thái Lan
Thai Union/Pakfood
1,10 %
Các công ty bị đơn khác
1,10 %
Vietnam
Công ty Minh Phú
4,98 %
Stapimex
9,75 %
Các công ty bị đơn khác
6,37 %
Thuế suất chung cả nước
25,76%
Nguồn: Vietfish