Theo khảo sát của các nhà khoa học Mỹ và Canada, khoảng 20-32% thủy sản khai thác NK vào Mỹ là bất hợp pháp do được khai thác không theo quy định hoặc không đảm bảo tính bền vững cho nguồn lợi.

Nghiên cứu chỉ ra, phần lớn người tiêu dùng không nắm rõ được thủy sản họ ăn được khai thác ở đâu. Nó có thể từ Trung Quốc, Indonesia, hoặc thậm chí chính là thủy sản của Mỹ XK sang Trung Quốc sau đó NK trở lại Mỹ.

Người Mỹ tiêu thụ khoảng 15 pao thủy sản mỗi năm, đứng thứ 2 sau Trung Quốc và NK khoảng 90% tổng lượng tiêu thụ. Phần lớn thủy sản NK vào Mỹ đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ecuador, và Canada. Khai thác bất hợp pháp đang phổ biến ở các nước này. Khoảng 45% cá minh thái NK từ Trung Quốc vào Mỹ là bất hợp pháp. Khoảng 40% cá ngừ NK từ Thái Lan (nhà cung cấp chính cá ngừ đóng hộp cho Mỹ) được khai thác không theo quy định. Theo khảo sát, cá ngừ từ Thái Lan là mặt hàng có tỷ lệ khai thác bất hợp pháp cao nhất.

Giải pháp cho vấn đề này là cải cách chính sách. Mỹ là một trong các nhà NK lớn nhất và là 1 thị trường giao dịch thủy sản lớn trị giá 16,5 tỷ USD. Các nhà chức trách Mỹ cũng nên tăng cường các biện pháp kiểm soát thông tin về chuỗi nguồn cung tại các cảng.

Nguồn: Vasep