Nuôi thủy sản hữu cơ đã được gây dựng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng tiêu chuẩn cho loại sản phẩm này chưa được hoàn thiện tại Mỹ.

Nuôi trồng thủy sản sinh thái đã trở thành một thị trường ngách thành công tại EU và Canada. Doanh số tiêu thụ sản phẩm sinh thái của EU đã vượt doanh số kinh doanh cá hồi nội địa tại một số khu vực.

Mỹ hiện cũng có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm sinh thái do người tiêu dùng muốn có niềm tin đối với những sản phẩm họ tiêu thụ. Việc xây dựng dòng sản phẩm sinh thái riêng sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ. Sản xuất sản phẩm sinh thái có thể giúp ngành cá da trơn của Mỹ cạnh tranh với hàng NK từ các nước khác.

Tuy thị trường có nhu cầu lớn và đã được phát triển suốt 15 năm qua, nhưng tiêu chuẩn sinh thái vẫn còn trong quá trình xây dựng, việc công bố dự thảo quy định cuối cùng dành cho nuôi trồng thủy sản sinh thái đang bị trì hoãn. Đầu năm 2010, Ban Tiêu chuẩn Sinh thái Quốc gia đã xem xét và chính thức đề nghị Chương trình Sinh thái Quốc gia (NOP) xây dựng một cách toàn diện dự thảo các quy định. Theo kế hoạch, NOP sẽ tiếp tục triển khai việc xem xét điều chỉnh bản dự thảo thông qua các ý kiến khuyến nghị trong năm 2010.

Tuy nhiên, NOP đã không có bước tiến nào kể từ đầu năm 2013 khi chỉ còn 4 nhân viên của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiếp tục xây dựng bản quy định cuối cùng. Tới nay bản quy định này vẫn chưa được hoàn thiện.

Nguồn: Vasep