Mặc dù, cá minh thái Alaska nằm trong top 5 loài thủy sản tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2013 trong khi cá tra được tiêu thụ nhiều thứ 6 tại thị trường này nhưng giá trung bình của riêng sản phẩm phile cá tra đông lạnh Việt Nam lại cao hơn so với giá trung bình của sản phẩm phile cá minh thái Alaska đông lạnh.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, dựa trên số liệu từ Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI), so với năm 2013, tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người tăng thêm 0,1 pao. Theo NFI, tiêu thụ của 60% các mặt hàng thủy sản tăng và không có sự thay đổi về thứ tự trong bảng xếp hạng. Top 10 mặt hàng thủy sản chiếm gần 97% thủy sản tiêu thụ tại Mỹ. Cá rô phi và cá minh thái Alaska nằm trong top 5 loài thủy sản tiêu thụ nhiều nhất.

Mặc dù, cá tra và cá minh thái đều là 2 mặt hàng nằm trong top 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mỹ, nhưng cả 2 mặt hàng này đều sụt giảm XK vào thị trường năm. Theo số liệu của Cục Nghề cá Mỹ 11 tháng đầu năm 2014 Mỹ NK 49.749 tấn cá minh thái, trị giá 135,03 triệu USD, giảm 7,33% về khối lượng và giảm 5,42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu của Cục Nghề cá Mỹ 11 tháng đầu năm 2014 Mỹ NK 90.912 tấn cá tra từ Việt Nam, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2013. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, từ 1/1/2014 đến 15/12/2014 XK cá tra sang Mỹ đạt giá trị 316,29 triệu USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tiêu thụ thủy sản của Mỹ tăng nhẹ. Tiêu thụ thủy sản bình quân của Mỹ năm 2013 chỉ tăng 0,7% so với năm 2012. Theo báo cáo hàng năm của Hiệp hội Thủy sản Mỹ, trung bình mỗi người Mỹ tiêu thụ 14,5 pao thủy sản trong năm 2013, tăng so với 14,4 pao năm 2012. So với mức 16,6 pao năm 2005, mức tiêu thụ giảm gần 16%. Trong 12 năm từ 2001 đến 2012, tiêu thụ thủy sản bình quân của Mỹ là 15,7 pao/người.

Trong một số loài cá thịt trắng NK nhiều vào Mỹ trong năm 2014 như cá rô phi, cá tuyết chấm đen, cá tuyết cod... thì cá tuyết chấm đên là loài có giá trung bình NK vào Mỹ cao nhất, dao động ở mức 7,17 USD/kg đến 8,05 USD/kg, trong khi cá minh thái Alaska lại là loài có giá trung bình NK thấp nhất, chỉ dao động quanh mức 2,74 - 2,91 USD/kg.

Nhập khẩu cá tra Việt Nam và cá da trơn từ các nước của Mỹ, 11 tháng đầu năm 2014 - 2013 (ĐVT: kg)

Nước
2013
2014
ARGENTINA
288.572
167.367
BANGLADESH
71
16.33
BRAZIL
439.291
130.866
BURMA
7.299
20.41
CANADA
2.88
6
CHILE
4.808
0
CHINA
7.792.707
7.641.868
CHINA - TAIPEI
20.275
0
EL SALVADOR
31.637
22.612
FRENCH POLYNESIA
580
1.356
GHANA
322
0
GUINEA
197
0
GUYANA
7.861
3.509
HAITI
6.307
11.938
ICELAND
29.751
21.857
INDIA
2.449
4.243
INDONESIA
15.924
0
MALAYSIA
9.9
2.098
MEXICO
59.573
0
NEW ZEALAND
16.573
0
NICARAGUA
1.3
0
NORWAY
23.232
69.45
PHILIPPINES
97.532
19.372
PORTUGAL
0
2.364
RUSSIAN FEDERATION
17.057
24.539
SIERRA LEONE
748
6.35
SOUTH KOREA
66.645
6.064
SPAIN
0
7.003
THAILAND
15.696
25.833
UGANDA
43.796
153.102
VENEZUELA
0
6.524
VIET NAM
102.074.340
90.912.334
Tổng cộng
111.077.323
99.283.389