Giá trị NK thủy sản của Mỹ trong năm 2014 đạt 20,65 tỷ USD, tăng 12,3%,cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát (2%). Dữ liệu của Cục Nghề cá Mỹ (NMFS) cho thấy: tính theo khối lượng thì NK thủy sản đạt 2,6 triệu tấn, chỉ tăng 3%. Tôm, cá hồi, cua là các mặt hàng có mức tăng mạnh về giá và khối lượng NK. Mức NK tôm tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá trị NK tăng. Thủy sản NK vào Mỹ có giá trung bình là 7,83 USD/kg, tăng 9%.

Giá NK trung bình tăng phần lớn là do giá tôm tăng mạnh. Tôm là mặt hàng thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ và năm 2014, giá tôm tăng 12%. Khối lượng NK cũng tăng 11% lên mức 568.651 tấn. Do tăng về giá và khối lượng NK nên giá trị NK tôm tăng 25% lên mức 6,69 tỷ USD.

NK cá hồi đạt 2,9 tỷ USD, tăng 13% về giá trị. Khối lượng cá hồi NK vào Mỹ tăng 6,2%, lên mức 315.924 tấn trong khi giá tăng 7%, từ mức 8,61 USD/kg năm 2013 lên 9,22 USD/kg.

Giá trị NK cua tăng 11% lên mức 1,6 tỷ USD. Giá trị NK tăng là do cua tăng giá. Giá cua tăng 15,6% từ mức 13,26 USD/kg lên 15,33 USD/kg. Khối lượng NK cua vào Mỹ giảm 3,1% xuống còn 104.627 tấn.

Trong khi đó, giá các sản phẩm cá ngừ đều giảm. Trung bình giá cá ngừ giảm 8,7% xuống còn 5,42 USD/kg. Giá cá ngừ giảm làm giá trị NK cá ngừ giảm theo. Việc khối lượng NK tăng 3,4% lên mức 284.926 tấn không đủ để làm tăng giá trị NK cá ngừ vào Mỹ. Giá trị NK cá ngừ của Mỹ giảm 5,7%, xuống còn 1,54 tỷ USD.

Giá cá ngừ đóng gói trong túi chân không giảm 11,2% nên giá cá ngừ trung bình giảm. Khối lượng NK mặt hàng này chỉ giảm 0,1%.

Khối lượng NK của các loài cá đáy tăng nhẹ 3,4%, lên mức 847.944 tấn.