Sản lượng điệp cập cảng của Mỹ dự kiến giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2014 và bắt đầu tăng từ năm 2015. Tháng 1/2014, sản lượng dự kiến giảm khoảng 4-5 triệu pao so với năm 2013, từ 42 triệu pao xuống 38 triệu pao.

Quy định quản lý hạn ngạch có hiệu lực vào tháng 6 tới cũng khiến lượng cập cảng điệp giảm. Quy định này sẽ giảm số ngày khai thác trên biển từ 33 xuống 31 ngày đồng thời giảm khối lượng cho phép của mỗi tàu. 

Theo ước tính, số ngày khai thác giảm sẽ làm giảm 2 triệu pao điệp. Mỗi tàu sẽ phải giảm 2 ngày khai thác, tương đương 3.000-3.500 pao điệp/ngày. Với 313 tàu đang hoạt động sẽ dẫn tới sản lượng giảm khoảng 2 triệu pao.

Đối với các khu vực khai thác bị giới hạn, số tàu khai thác năm 2014 không thay đổi so với năm 2013 với mỗi tàu giảm 1000 pao.

Dự kiến, lượng cập cảng năm 2014 có thể giảm 2,7 triệu pao xuống ở mức 39 triệu pao.

Nguồn:Vasep