Ron Rogness đến từ American Seafoods cho biết tiêu thụ tôm và cá ngừ hộp của Mỹ tăng có thể bù đắp cho sự sụt giảm tiêu thụ của các loài khác, giúp tiêu thụ thủy sản trung bình của người Mỹ tăng nhẹ trong năm 2014.

Sau nhiều năm sụt giảm, tiêu thụ cá ngừ hộp có hể tăng trong năm 2014, Rogness cho biết tại Hội nghị Thị trường thủy sản toàn cầu, do Hiệp hội Thủy sản Mỹ tổ chức.

Nhập khẩu cá ngừ trong 9 tháng đầu năm của Mỹ tăng 286 triệu pao so với 275,5 triệu pao của cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, tiêu thụ cá ngừ hộp tăng lên 499,7 triệu pao từ 496, 8 triệu pao của năm 2013. Tiêu thụ cá ngừ có thể tăng 0,1 pao/người trong năm 2014.

Trong khi đó, tiêu thụ tôm dự kiến sẽ tăng trong năm 2014 khi giá bắt đầu sụt giảm từ sau tháng 7 năm 2013.

Theo số liệu của NOAA, năm ngoái, nhập khẩu tôm dự kiến tăng 569.700 tấn so với mức 509.000 tấn năm 2013. Theo đó, Rogness tin rằng tiêu thụ tôm theo đầu người sẽ tăng 3.9-4 pao/người trong năm 2014 so với 3,6 pao của năm trước đó.

Rogness hy vọng tiêu thụ cá rô phi và cá tuyết trung bình đầu người của Mỹ tăng nhẹ trong năm 2014. Tiêu thụ cá hồi có thể sẽ tăng nhẹ nhưng khó đoán.

Rogness dự báo tiêu thụ một số sản phẩm như cá minh thái, tôm giảm trong khi tiêu thụ trung bình đầu người các loài như ngao, sò điệp và hàu có lẽ không đổi.

Nguồn: vietfish.org