Trong năm 2014, khối lượng và giá trị cá thịt trắng cập cảng tại Na Uy tăng kỷ lục, một phần là do lượng cá tuyết cao. Khoảng 532.000 tấn cá tuyết cập cảng Na Uy với giá trị 4,8 tỷ NOK. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận, cả về khối lượng và giá trị. Trong năm 2013, sản lượng khai thác cá tuyết đạt 482.000 tấn với giá trị 3,875 tỷ NOK.

Trong tổng lượng cá tuyết khai thác được trong năm 2014, các tàu của Na Uy cập cảng 406.000 tấn với giá trị 3,9 tỉ NOK. Khối lượng này đã vượt kỷ lục 391.000 tấn của năm 2013.

Các tàu khai thác nước ngoài tại Na Uy cũng khai thác được 125.900 tấn, đạt giá trị 989 triệu NOK, tăng 39% về khối lượng và 50% về giá trị.

Do khai thác cá tuyết tăng, tổng khối lượng cá thịt trắng cập cảng tăng. Cuối năm 2014, doanh thu từ cá bán qua Tổ chức thương mại của ngư dân Na Uy (Rafisklaget) tăng lên 7,9 tỷ NOK từ mức 6,328 tỷ NOK. Con số này phá vỡ kỷ lục 6,954 NOK của năm 2011. Tuy nhiên, nếu tính cả yếu tố lạm phát, giá trị của năm 2014 vẫn chưa bằng con số của 1998 là 8,8 tỷ NOK.

Năm 2014 cũng ghi nhận kỷ lục cho số lượng tàu cá thịt trắng Na Uy cập cảng, với giá trị 6,487 tỷ NOK, vượt kỷ lục NOK 6,464 tỷ NOK của năm 1998 (tính theo thời giá của năm 2014).

Rafisklaget là hiệp hội ngư dân lớn nhất ở Na Uy, tập hợp ngư dân từ Kristiansund đến biên giới Nga. Theo luật của Na Uy, cá tươi cập cảng tại Na Uy phải được bán thông qua Rafisklaget hoặc các hiệp hội tương tự khác. Các hiệp hội quy định giá tối thiểu cho các mặt hàng.

Rafisklaget là tổ chức hoạt động chủ yếu liên quan đến cá thịt trắng, còn các loài cá nổi được bán thông qua nhà đấu giá Norges Sildesalgslag hay còn được gọi là Sildelaget).