Sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Tổ chức thương mại của ngư dân Na Uy (Rafisklaget) và Liên đoàn Thủy sản Na Uy (FHL) lâm vào bế tắc, ngành cá tuyết Na Uy phải nâng giá tối thiểu cho cá tuyết khai thác.

Trong vòng đàm phán, hai bên thống nhất giá cho hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả các loại cá tuyết nhưng không đạt được thỏa thuận về giá cho cá tuyết loại lớn.

Kết quả là cá tuyết tăng giá. Giá cá tuyết loại trên 2,5 kg/con đã tăng 1,75 NOK/kg. Từ 17/12, giá thấp nhất cho cá tuyết trên 6 kg/con là 16 NOK/ kg, và cho loại 2,5 - 6kg/con tăng lên mức 13,50 NOK/ kg. Loại cá nhỏ hơn cũng tăng giá. Loại 1-2,5kg/ con tăng lên mức11,75 NOK / kg, còn loại dưới 1kg/con tăng lên mức 10 NOK/ kg.

Theo thỏa thuận đạt được thì giá cá saithe loại trên 2,3 kg tăng 0,25 NOK,  trong khi trứng cá tuyết phục vụ tiêu dùng giảm 1 NOK/ kg. Giá tối thiểu cho cá chim lần đầu tiên trên thiết lập.

Giá tối thiểu được áp dụng từ 17/12/2014.

 
Giá (NOK)
Tăng/Giảm (%)
Cá tuyết trên 6kg/con
16
7,81%
Cá tuyết 2,5-6kg/con
13,5
9,26%

Cá tuyết trên 1-2,5kg/con

11,75
6,38%
Cá tuyết dưới 1kg/con
10
2,50%
Cá saithe trên 2,3 kg
10
2,50%
Cá chim trên 650g
5,5
 

Trứng cá tuyết cho tiêu dùng

5
20,00%