Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (VLXD) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển xi măng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030.

Cụ thể, do khủng hoảng kinh tế tài chính trong những năm qua, nhu cầu xi măng nội địa đã và đang giảm mạnh. Vì vậy, Hội đề nghị không tiếp tục đầu tư, đưa khỏi quy hoạch 9 dự án chuẩn bị đầu tư; xem xét lại 9 dự án lò quay công suất 2.500 tấn clinke/ngày dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2030 có công nghệ trung bình, không phù hợp với sự phát triển của ngành xi măng hiện đại đến năm 2030.

Cũng theo Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam nhận định, nếu tiếp tục đầu tư theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai doạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030 thì đến 2015 ngành xi măng sẽ dư thừa 25 triệu tấn và thừa tới 40 triệu tấn đến 2020.

Ngoài ra, Hội cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành tạo điều kiện ưu đãi tín dụng và thuế cho các dự án xi măng. Đồng thời, hạn chế nhập khẩu hàng vật liệu xây dựng, tăng cường dùng vật liệu trong nước, đặc biệt với công trình có vốn Nhà nước.../.