Hiệp hội nghiên cứu da giày New Zealand (LASRA) cho biết, dự án do chính phủ tài trợ nhằm nâng cao chất lượng da cừu của nước này đủ tiêu chuẩn sử dụng trên thị trường giày dép, đã kết thúc thành công.

Dự án Ovine Consortium của LASRA, được Bộ tài trợ cho hoạt động kinh doanh, đổi mới và việc làm nhằm chế biến da cừu và da cừu non để cạnh tranh với da trâu bò trong sản xuất giày.

Các nhà nghiên cứu khoa học tại Đại học Massey đã phân tích cấu trúc phân tử của da cừu và da cừu non để tìm cách làm cho sản phẩm này tốt hơn da trâu bò. Một giáo sư Massey chuyên về công nghệ nano, Giáo sư Richard Haverkamp và hai sinh viên ngành y của LASRA, Melissa Basil-Jones và Katie Sizeland, đã đưa ra một kỹ thuật sử dụng công nghệ enzym để xử lý da cừu.

Tiến sĩ Richard Edmonds, nhà nghiên cứu khoa học cao cấp LASRA, trình bày kết quả nghiên cứu này tại Hội nghị IULTCS tại Istanbul hồi tháng 5/2013.

Phương tiện truyền thông tại New Zealand cho biết rằng, chính phủ đã đặt giá trị tiềm năng cho ý tưởng này là 100 triệu USD mỗi năm và LASRA đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế.

Lefaso