Quả thanh long tươi của Việt Nam đã có cơ hội thâm nhập thêm một thị trường khó tính mới sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Theo Bộ Công Thương, Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã thông qua Tiêu chuẩn về Sức khỏe trong hoạt động nhập khẩu (Import Health Standard - IHS) đối với sản phẩm quả thanh long tươi từ Việt Nam.

Ngoài các yêu cầu chung đối với tất cả các mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu vào New Zealand, quả thanh long cần được tiến hành các biện pháp kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu và phải được Cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia Việt Nam (NPPO) xác nhận; phải khai rõ trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực phẩm việc quả thanh long đã được xử lý bằng hơi nước nóng ít nhất là trong 40 phút, nhiệt độ trong lõi quả ít nhất đạt 46,50C.

Như vậy, quả thanh long tươi của Việt Nam đã có cơ hội thâm nhập thêm một thị trường khó tính mới sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nguồn: Chinhphu.vn