Chính phủ New Zealand đã thông qua thỏa thuận nghề cá quốc tế nhằm chống lại nạn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ trưởng Bộ ngoại giao nước này cho rằng việc thực hiện rộng rãi thỏa thuận này sẽ làm cho các hoạt động IUU trở nên khó khăn hơn và không hiệu quả.

Các ngư dân New Zealand có thể hoạt động tại các vùng biển quốc tế nhiều nguồn lợi mà không bị đe dọa bởi các ngư dân khai thác bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho các cùng biển.

New Zealand là quốc gia thứ 9 thông qua thỏa thuận của Liên Hợp quốc, mà thỏa thuận này yêu cầu các nước phải thông qua 25 quy định.

Nguồn: Vasep