FashionNetAsia trích một cuộc phỏng vấn mới đây của ông Su, chủ tịch Hiệp hội da giày Trung Quốc (CLIA) đưa ra một đánh giá về ngành công nghiệp da Trung Quốc. Trong ngắn hạn – hiện nay suy giảm nhưng triển vọng mạnh mẽ:

Theo con số được cung cấp bởi Cơ quan thống kê quốc gia và Tổng cục hải quan, ngành công nghiệp da thực hiện đều đặn trong giai đoạn giữa tháng 1 và tháng 4/2014.

1. Doanh thu bán hàng tăng trưởng nhanh hơn và tăng lợi nhuận

Doanh thu bán hàng tại các xưởng thuộc da trong giai đoạn trên đạt 47,35 tỉ NDT, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận bán hàng đạt 6,2%, tăng nhẹ 0,6%.

2. Nhu cầu thị trường yếu dẫn đến suy giảm nhẹ sản xuất da thuộc và nhập khẩu da thành phẩm

Sản xuất da nhẹ đạt 172 triệu sqm, giảm 0,75% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu da thành phẩm đạt 50.000 tấn, với kim ngạch 880 triệu USD, giảm 8,5% và tăng 10,2% theo thứ tự lần lượt. Sự suy giảm nhu cầu đối với da thành phẩm không phải là một kết quả của các biện pháp bảo vệ môi trường hoặc buôn lậu, nhưng chủ yếu do sự suy giảm sản lượng da thành phẩm, do suy thoái kinh tế quốc gia và toàn cầu.

3. Sự suy giảm nhẹ trong nhập khẩu da sống và da sơ chế nhưng vẫn biến động trong phạm vi bình thường.

Do ảnh hưởng của sự suy giảm nhẹ sản lượng da thuộc, nhập khẩu da sống và da sơ chế cũng giảm nhẹ, dao động trong phạm vi bình thường. Nhập khẩu da sống và da sơ chế đạt 0,73 triệu tấn, với kim ngạch 1,78 tỉ USD, giảm 2,1% và tăng 5,5% theo thứ tự lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

4. Tăng trưởng vững đã chứng kiến tại các xưởng thuộc da Trung Quốc và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm da

Đưa ra sự hồi phục của các nền kinh tế phát triển và cải cách của ngành công nghiệp da Trung Quốc, chúng tôi dự kiến rằng, ngành công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng vững trong nửa cuối năm 2014. Mặc dù khối lượng xuất và nhập khẩu có thể chịu biến động nhẹ do các yếu tố thị trường, chúng tôi tin rằng biến động như vậy sẽ không biến động quá mạnh.

Cần lưu ý rằng, mặc dù giảm trong sản xuất và nhập khẩu, giá trị tương ứng đang tăng lên.

Tổng thể ngành công nghiệp da Chinaps là lành mạnh, sẽ sớm thông qua giai đoạn củng cố các quy định nghiêm ngặt về môi trường được thực hiện.

Nguồn: Lefaso