Trong mấy năm gần đây, nhu cầu đối với ngành  hàng hóa da ngày càng tăng. Doanh thu ngành này dự báo đạt 91,2 tỉ USD vào năm 2018, với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm CAGR là 3,4% trong 5 năm tới.
Sự cạnh tranh dường như là cao do số lượng lớn các hãng cạnh tranh nhau để giành thị phần. Nhu cầu người tiêu dùng thay đổi theo thiết kế mới và các sản phẩm da sáng tạo cùng với sự thay đổi xu hướng thời trang và phong cách sống.
Lefaso