Nguồn cung cá thịt trắng của EU giảm nhưng hiện nay xu hướng này đã đảo chiều do hạn ngạch cá tuyết ở Biển Barents của Na Uy và Nga tăng.

Ngược lại với năm 2012, nguồn cung cá thịt trắng năm 2013 tăng, với sản lượng 2,944 triệu tấn, tăng 4%. AIPCE-CEP từng dự báo năm 2014, sản lượng đạt trên 3 triệu tấn.

Năm 2013, hạn ngạch cá tuyết Đông Bắc Đại Tây Dương tăng đáng kể, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ hạn ngạch ở Biển Barents vượt ngưỡng 1 triệu tấn. Ngoài cá tuyết chấm đen haddock, các loài thịt trắng không bị ảnh hưởng nhiều do chế độ hạn ngạch hay thị trường.

Nguồn cung cấp thủy sản tự nhiên tăng trong khi nguồn cung các loài thủy sản nước ngọt- chủ yếu là từ nuôi trồng thủy sản giảm. Trong đó phải kể đến cá tra Việt Nam (chiếm khối lượng lớn nhất trong số các loài cá nước ngọt) đã giảm 1,6%, tương đương với mức giảm 10.800 tấn.

Tổng nguồn cung cá thịt trắng phục vụ tiêu thụ tăng 234.000 tấn, lên mức 14,2 triệu tấn. Đây là mức khá cao, thậm chí cao hơn cả mức trước khủng hoảng kinh tế. Có thể nói thị trường đang phục hồi nhanh chóng.

Có 3 yếu tố góp phần vào con số 14,2 triệu tấn:

Thứ nhất, khối lượng thủy sản cập cảng EU là 4,98 triệu tấn (tăng 2,3% so với năm 2012), trừ 1,02 triệu tấn không dùng cho tiêu thụ trực tiếp, còn 3,9 triệu tấn phục vụ tiêu dùng. 

Theo ước tính, nuôi trồng thủy sản EU đạt 1,317 triệu tấn, tăng 63.000 tấn, tương đương với mức tăng 5%- cao hơn mức trung bình từ năm 2006. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm, nuôi trồng thủy sản của EU tăng.

Sản xuất cá thịt trắng trong khối EU đạt 5,28 triệu tấn, trong đó 37% được XK. Năm 2013, sản lượng của EU là 1,98 triệu tấn, giảm 5%. NK nguyên liệu tăng 0,9% lên mức 8,937 triệu tấn.

Tiêu thụ cá thịt trắng của EU đạt mức thấp nhất kể từ 2006, ở mức 12,243 triệu tấn trong năm 2013, tăng 2,9% so với năm 2012. Tuy nhiên, mức này thấp hơn 600.000 tấn so với năm 2008- năm tiêu thụ cá thịt trắng đat mức cao nhất.

EU sẽ còn rất nhiều việc phải làm để mức tiêu thụ cá thịt trắng tăng. Về dài hạn, tăng tiêu thụ cá thịt trắng sẽ làm tăng số lượng lao động và tăng triển vọng kinh tế. Nhưng điều quan trọng là phải loại bỏ các rào cản không cần thiết để thị trường phục hồi và phát triển.