Cục Nghề cá Nhật Bản mới công bố lôgô mới cho thủy sản XK nhằm quảng bá và đẩy mạnh XK thủy sản nước này ra thế giới.
Giới kinh doanh có thể sử dụng miễn phí lôgô này với nội dung “Thủy sản Nhật Bản tuyệt vời” từ tháng 4 tới sau khi hoàn tất các thủ tục để được phép lưu hành.

Cơ quan này sẽ không thực hiện thanh tra hàng XK trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp phép.

Lôgô gồm các ngọn sóng thể hiện các vùng biển khai thác thủy sản trù phú của Nhật Bản, một con cá đang bơi và núi Phú Sĩ là di sản văn hóa thế giới của Nhật Bản được UNESCO công nhận.

Cục Nghề cá đã đề nghị công chúng và các nhà phân phối từ 7 nước cho ý tưởng để thiết kế lôgô.

Chính phủ nước này mục tiêu tăng XK thủy sản nuôi, thủy sản khai thác và các sản phẩm khác lên 1 nghìn tỷ yên (9,81 tỷ USD) năm 2020. Các sản phẩm thủy sản sẽ là các mặt hàng XK chủ yếu giúp đạt được mục tiêu trên.

Năm 2013, XK các sản phẩm hải sản đạt 221,7 tỷ yên, tăng 30% so với năm 2012. Nước này lên kế hoạch tăng con số này lên 350 tỷ yên năm 2020.

Nguồn:Vasep