(VINANET) – Theo số liệu sơ bộ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, lượng ngô sử dụng làm thức ăn chăn nuôi của nước này trong tháng 3 đã tăng lên 46,2% so với cùng tháng năm ngoái. Lượng ngô tăng do người chăn nuôi thay thế ngô cho lúa miến, lúa mì và lúa mạch.

Nhật Bản là quốc gia có lượng thiếu hụt ngô lớn nhất thế giới với 15,5 triệu tấn cho niên vụ 2013/14.

Dưới đây là bảng dựa trên số liệu sơ bộ của Bộ Nông nghiệp cho tổng các loại hạt, đơn vị tính bằng tấn và tỷ lệ % của mỗi loại hạt trong sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nhật Bản:

 
Tháng 3/2014
Tháng 2/2014
Tháng 3/2013
Tổng
 1.839.881
 1.961.590
1.883.535
Ngô
46,2 %
46 %
42,2 %
Lúa miến
3,6 %
3,8 %
7,9 %
Lúa mỳ
2,5 %
2,7 %
3,6 %
Lúa mạch
3,6 %
3,6 %
3,7 %
Hòa Phạm
Nguồn: Vinanet/Reuters