Ngày 20/3/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã có công văn số 51/2014/CV-VASEP gửi Tổng cục Thủy sản thông báo về việc Nhật Bản kiểm tra chỉ tiêu Oxytetracyline với 100% lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật của một số doanh nghiệp hội viên VASEP, Nhật Bản đã bắt đầu kiểm tra chỉ tiêu OXYTETRACYLINE (OTC) với 100% lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam từ tuần đầu tháng 3/2014.

Thông tin trên đã được VP VASEP kiểm tra từ đại diện các nhà nhập khẩu Nhật Bản và tại website của cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản) là có cơ sở.

Theo đó, trong tháng 2-3/2014, Nhật Bản đã phát hiện OTC trong 2 lô tôm nhập khẩu của Việt Nam. Mà trước đó, theo kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của Nhật Bản (Imported Foods Monitoring Plan for FY 2013 và 2014) chi tiết tại: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/13/s02.html - thì mặt hàng tôm Việt Nam được nhận diện và chỉ định kiểm soát trong chương trình hàng năm với 2 chất kháng sinh đã bị cấm: Chloramphenicol (từ 21/2/2014) và Oxytetracycline (từ 27/2/2014). Hiệp hội đã cập nhật thông tin và đề nghị các DN XK tôm tăng cường công tác tự kiểm soát các chất kháng sinh trong tôm, đặc biệt là 2 chất trên.

Vì tầm quan trọng của XK tôm sang Nhật Bản, Văn phòng Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và kính đề nghị Tổng cục Thủy sản:

- Có Chỉ thị tới các địa phương tăng cường công tác kiểm soát hóa chất, kháng sinh đã bị cấm trong NTTS, đặc biệt là Oxytetracycline.

- Rà soát và tăng cường công tác kiểm soát vật tư đầu vào theo chương trình của Tổng cục để tránh bị ảnh hưởng lây nhiễm thứ cấp từ các nguồn vật tư với các kháng sinh bị cấm, đặc biệt là chloramphenicol và Oxytetracyline.

- Tuyên truyền đến DN và người dân nuôi tôm về tăng cường kiểm soát hiệu quả 2 chất kháng sinh trên.

Nguồn: Vasep