Theo một báo cáo thường niên của chính phủ, sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung thủy sản ổn định tại Nhật Bản trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm trên toàn cầu gia tăng.

Báo cáo cho biết cần hỗ trợ người nuôi thủy sản mở rộng hoạt động thông qua các biện pháp giảm chi phí và bình ổn giá.

Cũng theo báo cáo, thế giới có thể sẽ phụ thuộc vào nuôi trồng thủy sản đối với phần lớn nguồn cung trong tương lai do dân số toàn cầu tăng.

Do đó, Nhật Bản cần chủ động các kiến thức và công nghệ để phát triển nuôi trồng thủy sản và đồng thời tiếp tục giữ vai trò quản lý nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Sản lượng NTTS tại Nhật Bản trong năm 2012 là 1,07 triệu tấn, giảm khoảng 25% so với mức đỉnh của năm 1988. Về giá trị, sản lượng đạt 484,2 tỉ yên, giảm khoảng 2/3 so với mức đỉnh năm 1991.

Nguồn: Vietfish