Các nhà khoa học Nhật Bản đang tìm cách để ngăn chặn sự tuyệt chủng của cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương, một trong những loài đang bị lạm thác nhiều nhất trên thế giới.

Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên cho biết nguồn lợi cá ngừ vây xanh đã giảm 1/3 trong 22 năm qua, khiến loài cá này đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo phó giáo sư Nobuyuki Yagi của phòng thí nghiệm Thủy sản toàn cầu, Đại học Tokyo, có nhiều nguyên nhân khiến nguồn lợi cá ngừ sụt giảm như việc hỗ trợ sinh sản cho cá ngừ giống chưa hiệu quả, tỉ lệ khai thác bằng lưới vây lớn và sản lượng khai thác cá ngừ của Mêhicô tăng khi cá ngừ vây xanh di cư từ khu vực ven biển của Nhật Bản sang bờ biển Mêhicô.

Trước tình hình như vậy, Đại học Kinki ở miền Tây Nhật Bản đã triển khai phương pháp nuôi cá ngừ vây xanh mới từ trứng đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên, Goro Yoshizaki, phó giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ biển Tokyo, cho biết nuôi cá là không đủ để bảo vệ cá ngừ vây xanh. Trong 10 năm qua, ông đang nghiên cứu việc đẻ thuê cá ngừ bằng cách tiêm tế bào gốc vào cá thu, loài có ADN tương tự.

"Cá ngừ vây xanh là một loài lớn. Chúng trưởng thành khi trọng lượng cơ thể đạt 100 kg . Chúng cần 5 năm để đạt đến trưởng thành, nhưng nếu chúng ta có thể đưa cá thu thay thế trong việc sản xuất trứng và tinh trùng cá ngừ, chúng tôi có thể sản xuất cá ngừ con tại các cơ sở rất nhỏ và rút ngắn thời gian cần thiết để có được trứng và tinh trùng, "Yoshizaki cho biết.

Yoshizaki cho biết có thể sẽ mất một vài năm nữa để hoàn thành nghiên cứu. Nếu thành công, cá thu có thể có thể sản xuất 60.000 trứng cá ngừ vây xanh một ngày.

Nguồn: vietfish.org