Theo Trung tâm Điều hành XK (Cetrex), đăng ký nuôi trồng thủy sản trong năm 2014 vượt dự kiến. Tuy nhiên, XK các sản phẩm nuôi trồng giảm 8,3% so với năm 2013.

Theo báo cáo của chính phủ Nicaragua, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 96,7 triệu pao, bằng 108% so với dự kiến và tăng 28% so với năm 2013. Cetrex cho biết, tính đến cuối năm 2014, XK đạt 227,1 triệu pao, giảm 19 triệu pao.

Trong năm 2014, giá tôm nuôi quốc tế giảm 2,9% xuống còn 5,95 USD/kg. Sản lượng tôm nuôi đạt 62,7 triệu pao, tăng 23% so với năm 2013 nhưng do giá giảm nên XK tôm nuôi giảm 29%, giữ ở mức 106,9 triệu USD.

Trong năm 2014, XK cá tăng 29,3%, từ mức 26,2 triệu USD lên mức 33,9 triệu USD, do giá cá quốc tế tăng 10,1%. Sản lượng cá trong năm 2014 đạt 17,9 triệu pao, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng tôm hùm trong năm 2014 đạt 3,5 triệu pao, tăng 15% so với năm 2013, XK đạt hơn 56 triệu USD, tăng 19%.

Sản xuất hải sâm đạt 2 triệu pao, bằng 119% sản lượng dự kiến, tăng 36% so với năm 2013.

Nguồn: www.vasep.com.vn