Franz Fix, doanh nhân Đức và các nhà đầu tư đang tìm chỗ đứng trong thị trường cá tra tại Mỹ với sản phẩm cá tra sản xuất ở Tây bán cầu. Nhưng họ sẽ không nhằm cạnh tranh về khối lượng với cá tra đông lạnh từ Việt Nam.

Franz Fix là tổng giám đốc của của Value Aquaculture, 1 trại nuôi thuộc Cộng hòa Dominica. Trại nuôi này được quảng bá là " mô hình bền vững có thể thay thế các trang trại nuôi cá quy mô công nghiệp của khu vực Đông Nam Á."

Value Aquaculture có kế hoạch bán “cá tra Caribe” tại Mỹ thông qua đối tác tiếp thị là Sustainable Seafood Sales có trụ sở tại Portland, Maine (Mỹ). Công ty này mới chỉ bán thử nghiệm tại thị trường Mỹ, còn phần lớn là bán tại thị trường Dominica.

Value Aquaculture được thành lập từ năm 2011, là công ty nuôi cá tra duy nhất ở Tây bán cầu. Từ năm 2013, công ty này bán được 25 tấn cá trên thị trường địa phương, mang lại doanh thu cho hơn 100.000 USD. Năm 2014, công ty này có doanh thu 400.000 USD từ 100 tấn cá và dự kiến trong năm 2015 sẽ bán được 300 tấn cá, thu về 1,3 triệu USD. Đến năm 2016, công ty có thể sản xuất được 1.000 tấn cá. Nếu đầu tư thêm khoảng 1,5-2 triệu USD, công ty có thể đạt mức công suất sản xuất tối đa 1.500 /năm vào năm 2017. Theo Franz Fix, mật độ nuôi của trại nuôi không dày bằng các trại nuôi ở Việt Nam.

Tuy nhiên, công ty chọn cách phát triển từ từ. Cho đến nay, công ty có 1 triệu USD tiền mặt từ kinh doanh và từ 3 chủ sở hữu khác.

Theo Franz Fix, hiện tại công ty đang bán cá tra nguyên con với giá 2 USD/pao và cá phile với giá 5 USD/pao. Tại thị trường Mỹ, cá có thể được bán với giá 3 USD/pao cho cá tra nguyên con và 6 USD/pao với cá phile.

Value Aquaculture nuôi cá tra. Còn cá basa chậm lớn và chi phí sản xuất cao hơn. Hiện tại, phần lớn lượng cá tra Mỹ NK từ các nước châu Á.

Theo số liệu của Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ, trong 10 tháng đầu năm 2014, Mỹ NK khoảng 81.400 tấn phile cá tra, basa (cả philê tươi và đông lạnh). Trong đó cá philê đông lạnh vào khoảng 79.390 tấn và philê tươi khoảng 2.030 tấn.

Cá tươi từ lúc thu hoạch, vận chuyển từ Cộng hoà Dominica đến Miami, Newark hoặc Boston đến tay khách hàng trong vòng 48 giờ. Value Aquaculture không sử dụng kháng sinh, hóa chất trong quá trình nuôi và có thể bán cá tươi bỏ ruột hoặc phile.

Value Aquaculture đang xin chứng nhận GAA 3 sao cho trại giống, trại nuôi và cơ sở chế biến. Để có được chứng nhận, công ty sẽ mất 15.000 USD nhưng sẽ giúp cho việc tiếp thị tại Mỹ. Nếu không có thay đổi, công ty sẽ có được chứng nhận GAA vào mùa xuân năm 2015.