(VINANET) – Nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2013 so với nửa đầu năm do sự phục hồi kinh tế và tiêu thụ theo mùa tăng cao hơn.

Trong một báo cáo hàng tháng OPEC dự đoán nhu cầu dầu thế giới tăng 900.000 thùng/ngày trong nửa cuối năm 2013, tăng so với mức 700.000 thùng/ngày trong 6 tháng đầu năm.

Sản lượng của OPEC tăng 106.000 thùng/ngày trong tháng 5 lên mức 30,57 triệu thùng/ngày, dẫn đầu bởi sản lượng tăng cao hơn của Ả Rập Xê Út.

Đối với toàn bộ năm 2013, dự báo của OPEC nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 780.000 thùng/ngày, thấp hơn chút ít so với ước tính tháng trước 790.000 triệu thùng/ngày.

Reuters