Gần 1 nửa nguồn giống của ngành cá vược thế giới sẽ được sản xuất tại Wyndham, Ôxtrâylia, sau khi trại sản xuất giống cá vược lớn nhất thế giới đã được khánh thành ở đây.

Trại sản xuất giống mới do công ty Mainstream Aquaculture quản lý, sẽ xuất khẩu giống cá vược tới 14 quốc gia trên 4 châu lục. Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực bang Victoria Peter Walsh đã cắt băng khánh thành trại sản xuất giống này vào ngày 16/12.

Phát biểu trong lễ khánh thành, Walsh cho biết: “Dự kiến, cơ sở này sẽ tạo ra doanh thu hàng năm đạt 2 triệu đô la Ôxtrâylia (1,8 triệu USD). Điều này sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu giống cá vược ngày càng tăng của bang Victoria”.

(Theo Intrafish)