Năm 2013 doanh số thủy sản tại các chợ thủy sản của Pháp giảm trong năm thứ hai liên tiếp do sản lượng khai thác giảm.

So với năm 2012, tổng lượng tiêu thụ thủy sản giảm 4% cả về khối lượng và giá trị xuống 616 triệu EUR và 209.103 tấn.

Lượng cập cảng giảm đối với các loài cá thị trắng, cá nổi và mực, bạch tuộc.

Không kể đến 100.000 tấn thủy sản tươi và 150,000 tấn thủy sản đông lạnh được bán tại các chợ thủy sản, các loài có khối lượng bán ra lớn nhất là cá sardine (gần 19.000 tấn, tăng 38%), điệp (15.500 tấn, giảm 9%), cá chày (13.500 tấn, giảm 1%) và cá tuyết (12.200 tấn, tăng 23%). Đây là 4 loài có doanh số vượt 10.000 tấn trong năm 2013.

Giá trung bình cá sardine giảm 8% với doanh số đạt 13,9 triệu EUR, tăng 26% so với năm 2012. Doanh số cá bơn lưỡi ngựa giảm 5% đạt 67,68 triệu EUR. Doanh số cá chẽm tăng 4% đạt 44,6 triệu EUR.

Sản lượng khai thác giảm do điều kiện thời tiết bất lợi trong năm. Tuy nhiên, nguồn cung giảm cũng bù đắp cho nhu cầu yếu.

Sản lượng cá thịt trắng giảm 8% so với năm 2012, trong đó giảm mạnh nhất là cá tuyết (-26%), và cá haddock (-31%). Giá hầu hết các loài cá thịt trắng đều tăng trừ cá tuyết do phải cạnh tranh với lượng NK từ biển Barents.

Lượng cập cảng cá sardine tăng 38% trong khi cập cảng các loài cá nổi giảm 1%; giá sardine thấp hơn cũng đẩy doanh số loài này giảm 10%.

Sau 4 năm khối lượng tăng, lượng cập cảng nhuyễn thể chân đầu giảm 25% năm 2013 và giá trị bán ra giảm 23%.

Sản lượng khai thác điệp giảm do thời tiết không thuận lợi trong năm 2013. Khối lượng bán ra giảm 9% đạt 15.468 tấn.

Nguồn: Vasep