Tin từ Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, sản lượng khai thác thủy sản trong 4 tháng đầu năm của tỉnh đạt 37.400 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 26,3% kế hoạch năm.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm ước đạt 1.237 tấn, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2013. Các huyện ven biển như Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ đã thả nuôi khoảng 236 triệu con tôm giống, sản lượng thu hoạch đạt trên 900 tấn, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong hoạt động xuất khẩu thủy sản, từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 3,8 triệu USD, tăng 71,76% so với cùng kỳ năm 2013. Quảng Ngãi cũng đã nêu phấn đâu trong năm 2014 ngành Thủy sản đặt mục tiêu tăng trưởng 6,27%.

Nguồn: Đại đoàn kết