(VINANET) - Trung Quốc – nước tiêu thụ bông hàng đầu thế giới – sẽ thu hoạch 6,51 triệu tấn bông trong năm marketing 2014/15, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, Cncotton.com cho biết.

Trong khi năng suất bông được cải thiện ở mức trung bình 6,3% trên cả nước, diện tích gieo trồng với sợi giảm, do những người nông dân ở các tỉnh phía đông chuyển sang cây trồng có lợi hơn.

Giá bông đã chạm mức thấp 5 năm trong tuần này, do dư cung toàn cầu.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters