(VINANET) - Theo một báo cáo gần đây của USDA, sản lượng cà phê arabica giảm có thể không chỉ giới hạn ở Ấn Độ. Sản lượng cà phê arabica toàn cầu dự kiến sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp trong khi cà phê  robusta tiếp tục tăng. Sản lượng cà phê arabica trên thế giới, ước tính khoảng 149,8 triệu bao loại 60 kg trong niên vụ 2014/15, thị phần của arabica giảm xuống 55% so với 62% bốn năm trước đó.

Giá của arabica cao hơn nhưng dễ bị sâu bệnh và gặp thời tiết bất thường so với robusta. Theo người trồng Ấn Độ, sản lượng cà phê arabica của nước này có thể đang ở một trong những mốc tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Đánh giá mới nhất trong các dự báo cà phê 2014-15 của Hội đồng Cà phê đã cắt giảm sản lượng 6 % từ một cuộc khảo sát khi cây nở hoa trước đó, xuống 99, 600 tấn. Tuy nhiên, người trồng ước tính ở mức 65, 000-75, 000 tấn. Hội đồng cà phê đã giảm ước tính sản lượng robusta 3% xuống 231, 400 tấn. Ông K Kurian , Chủ tịch Hiệp hội người trồng bang Karnataka cho biết, "gần một nửa vụ thu hoạch cà phê arabica đã hoàn thành ở Ấn Độ. Những thay đổi về thời tiết và sâu trắng phá hoại đã dẫn đến một vụ mùa thấp. Do thời tiết khô trước đó và thiếu mưa đã ảnh hưởng xấu đến cây trồng'.

Nguồn: Vinanet/Reuters