Theo cơ quan dự báo nông sản Brazil, Conab, sản lượng cà phê của Brazil có thể sẽ đạt 48,83 triệu bao trong năm 2015, tăng 9,6 % so với năm  nay. 

Trong tháng 5, Conab ước tính sẽ sản xuất 44,57 triệu bao loại 60 kg trong năm nay sau khi bị ảnh hưởng từ thời tiết không thuận lợi ở vành đai trồng cà phê arabica lớn nhất thế giới.

Với thu hoạch năm nay hầu như là hoàn thành, CONAB sẽ công bố một dự bảo trong vụ mùa mới 2014 vào tuần tới.

CONAB cho biết triển vọng trong năm 2015 của họ được dựa trên xu hướng trong 5 năm qua, với dự báo sản lượng arabica sẽ giảm 1,6% còn robusta sẽ ổn định. Vào tháng 1,  Conab sẽ cung cấp dự báo đầu tiên của họ cho năm 2015 dựa trên nghiên cứu thực địa.

Nguồn: Vinanet