(VINANET) – Sản lượng cà phê của Costa Rica được dự kiến giảm ít hơn dự báo trước. Sản lượng niên vụ 2013/14 được dự kiến đạt 1.428.883 bao 60 kg/bao, dẫn đến kết quả sụt giảm 13,8% so với niên vụ trước. Viện cà phê Costa Rica ICAFE đã miễn cưỡng đưa ra ước tính sản lượng vụ tới khi vụ 2013/14 vừa đóng lại. Tuy nhiên dựa vào ảnh hưởng của bệnh gỉ lá cà phê và thời tiết khô hạn, sản lượng được dự kiến tiếp tục sụt giảm trong niên vụ 2014/15.

Năm ngoái Post đã dự báo sản lượng sụt giảm 15% trong niên vụ 2013/14, nhưng sản lượng được dự kiến cuối cùng tăng nhẹ. Sản lượng thấp hơn chủ yếu là do bệnh nấm được biết đến là bệnh gỉ lá cà phê. Sản lượng dự báo tiếp tục giảm xuống 1.380.000 bao trong niên vụ  2014/15 do tiếp tục ảnh hưởng của dịch bệnh. Xuất khẩu dự báo sụt giảm xuống 1.140.000 bao. Chính phủ Costa Tica đang trợ giúp nông dân thông qua Bộ Nông nghiệp. ICAFE cũng đang cung cấp vật tư nông nghiệp và trợ giúp kỹ thuật để các nhà sản xuất chống lại bệnh dịch này.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters